Płatność i dostawa

 1. PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującym dokonanie wyboru najbardziej odpowiedniego dla siebie sposobu płatności. Płatność może być zrealizowana przez Kupującego w następujący sposób:

 1. płatność zrealizowana w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 2. płatność przy użyciu karty kredytowej,

 3. płatność przy wykorzystaniu systemu płatności PAYU lub PAYPAL,

 1. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu płatności podczas składania zamówienia w Sklepie. W celu dokonania wyboru odpowiedniej formy Kupujący zaznacza wybraną przez siebie opcję płatności.

 2. Płatność jest dokonywana przez Kupującego bezpośrednio po potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w sekcji B. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ pkt. 12 niniejszego regulaminu, a najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty dokonania w/w potwierdzenia zamówienia.

 3. W przypadku niedokonania płatności w terminie 7 dni od daty dokonania potwierdzenia zamówienia umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uważa się za niezawartą.

 

 1. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia:

 1. w przypadku dokonania przedpłaty – w chwili zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy lub systemie płatności PAYU / PAYPAL. W przypadku płatności kartą kredytową – realizacja rozpoczyna się w chwili pozytywnej autoryzacji karty;

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych przez Kupującego Towarów, ich opakowaniu (przygotowaniu do wysyłki) i wysyłce na adres wskazany przez Kupującego.

 2. Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), godzinach od 9.00 do 16.00.

 3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od rodzaju i ilości zamówionego Towaru i wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Dokładny czas realizacji danego zamówienia Sprzedawca każdorazowo określa przy wybranym przez Kupującego Towarze. W przypadku dokonania zamówienia kilku Towarów, dla których podany czas realizacji jest różny – za czas realizacji przyjmuje się najdłuższy z podanych.

 4. Proces dostarczenia przesyłki przez Dostawcę wynosi 1-2 dni roboczych. O nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 5. Sprzedający informuje, iż każdą przesyłkę kurierską należy otworzyć w obecności kuriera. Podstawą reklamacji obejmującej uszkodzenia mechaniczne towarów lub niekompletność zamówienia jest protokół sporządzony przez kuriera. Sprzedawca informuje, iż sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera jest jego uprawnieniem, zaś na żądanie Kupującego kurier ma obowiązek sporządzić protokół szkody lub rozbieżności towaru z zamówieniem.